Naprapati

Naprapati er den største yrkesgruppen i Norden med utøvere av manuell medisin, og er i dag autorisert yrkesgruppe i både Sverige og Finland.

Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse, og kommer av det tsjekkiske ordet "napravit" som betyr å korrigere og det greske "phatos" som betyr lidelse.

Den manuelle behandlingen naprapaten utfører på muskel og skjelett, har som mål å forandre symptombildet slik at du kan bevege deg, og fungere mer normalt. Behandlingen skal gjøre rehabiliteringen raskere.

Naprapati er en manuell medisinsk behandlingsform som har videreutviklets fra kiropraktikken, og har sin opprinnelse fra USA.

I 1907 starter Smith den første utdannelsen innen naprapati i Chicago. I 1970 startes en skole i Stockholm og i 2000 i Finland.

Naprapati er offentlig godkjent med refusjonsrett i Sverige og Finland. Det jobbes for dette også i Norge.